Spreker, docent en trainer

Spreker
Ik geef regelmatig lezingen op seminars, congressen of in-company over mediation en mediation advocacy. (het bijstaan van cliënten in mediation).

lezingen en workshops:
Thema’s lezingen:

-Wat kun je als advocaat nu werkelijk van een ervaren mediator verwachten? In-house lezingen diverse advocatenkantoren 2016 en 2017.

-Vertrouwen als kompas voor conflictoplossing. Workshop voor het Kennisnetwerk van het Amsterdams ADR-instituut. 21 november 2013

-De mediator als verwachtingenmanager. namens de NVvMA voor het Jaarcongres NMI 13 november 2013

‘De ervaren mediator. Tasten naar het licht, kenmerken van een volwassen geworden beroepsgroep. Keynote 4e jaarcongres(1 oktober 2012 Universiteit Utrecht)

Optimale samenwerking: omgaan met advocaten en andere (juridische) professionals in de mediation.  NMI-jaarcongres 2011 (18 november 2011) namens de NVvMA

Cross-culturele aspecten bij mediation in een multiculturele samenleving. Symposium Cross-culturele mediation (4 oktober 2011 Universiteit Utrecht) de workshop:

Eerder: Jaarvergadering de Nederlandse Orde van Advocaten 2010, Rechtbank Amsterdam, OSR-opleidingen te Utrecht, het NMI-congres 2010, het congres Moving Mediation 2009, Schikken door de rechter, en, vanaf 2008, enkele tientallen lezingen voor diverse plaatselijke ordes van advocaten bij de implementatie van de doorverwijsvoorziening naar Mediation over mediation en partijbegeleiding door advocaten bij mediation.

thema’s:

 • De kunst uw cliënt bij te staan in mediation.
 • Voor een vrede moet je weten wat het vechten gaande houdt.
 • Doorverwijzing naar mediation door de rechtbank.
 • Hoe kan de rechter zijn schikkingsvaardigheden in de rechtszaal optimaliseren?
 • Conflicthantering voor deurwaarders.
 • Conflict oplossend onderhandelen.
 • Mediator en advocaat, conflicterende professies?
 • Conflicthantering als managementtool voor ondernemingen.
 • Coachingvaardigheden voor advocaat-patroons van hun stagiaires.
 • Mediation via internet:mogelijkheden en beperkingen.
 • Arbeidsrecht voor mediators, de juridische aspecten
 • Onlinebemiddeling in arbeids-en echtscheidingszaken
 • Interculturele aspecten van bemiddeling.

Docent en trainer
Ik ben als docent Mediation, Arbitrage en Bindend Advies verbonden aan de Nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur.
Ik doceer sinds 2005 bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten het vak mediation en partijbegeleiding bij mediation.

Intervisie voor de advocatuur
Ik ben inmiddels geaccrediteerd intervisiebegeleider voor de Nederlandse Orde van Advocaten op grond van de aanstaande wijzigingen van art 26 Advocatenwet. Daarbij wordt het voor advocaten verplicht een minimum aan intervisie te volgen in het kader van de kwaliteitsbewaking voor advocaten.