Vakbekwaamheid en certificering

Mediation leer je vooral door het veel te doen. Ik heb inmiddels meer dan 700 trajecten begeleid.  Vanaf 1988 tot heden ben ik advocaat in de algemene rechtspraktijk. Sinds 1999 heb ik mij steeds verder gespecialiseerd als conflictbemiddelaar. Sinds eind 2006 behandel ik enkel nog zaken die partijen via mediation willen oplossen.

Ik ben MFN-Registermediator, DNV en IMI-gecertificeerd mediator, gecertificeerd On-line mediator en Advocaat bij  de Nederlandse Orde van Advocaten.

Er wordt voldaan aan de jaarlijkse verplichtingen in het kader van Permanente Educatie, zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten, de Stichting Kwaliteit Mediators, het International Mediation Institute en de Raad voor Rechtsbijstand.

Het functioneren als mediator wordt regelmatig zowel intercollegiaal en interdisciplinair getoetst in een drietal intervisiegroepen.

Op mijn handelen als mediator is het klacht- en tuchtrecht van het Nederlands Mediation Instituut van toepassing.
Op mijn handelen als advocaat is het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing.

certificaten en diploma’s

2014 Projectmediator Personen en familierecht Gerechtshof Amsterdam
2010 Gecertificeerd on-line mediator (NMI en Juripax) www.juripax.com
2009 Gecertificeerd IMI-mediator(International Mediation Institute www.IMI.org
2008 Trainersopleiding voorjuridische professionals Le Tableau www.letableau.org
2007 Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten www.nvvma.nl
2006 Projectmediator Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam www.rechtspraak.nl
2005 Master of Dispute Resolution (Amsterdams ADR-instituut/ Universiteit van Amsterdam) www.Adr-instituut.nl
2004 Audit Raad voor de Rechtsbijstand (Raadvoor Rechtsbijstand) www.rvr.org
2003 NMI-gecertificeerd mediator(Nederlands Mediation Instituut) www.nmi-mediation.nl
1999 NMI-geregistreerd mediator (Nederlands Mediation Instituut) www.mni-mediation.nl
1988 Beëdiging Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) www.advocatenorde.nl